Tag Archives: allotment

Dokumen tambahan bagi staf kerajaan negeri sarawak

Bagi staf kerajaan negeri sarawak yang ingin memohon pembiayaan MBSB , surat allotment T228 perlu disertakan semasa menghantar borang permohonan

Dokumen2 lain adalah seperti biasa

  • KAD PENGENALAN – depan & belakang 2 salinan
  • SLIP GAJI 3 bulan terkini – 2 salinan
  • SLIP GAJI ASAL TERBARU ( jika masih menggunakan slip gaji bercetak)
  • BUKU AKAUN BANK ATAU STATEMENT BANK – (muka depan shj) 1 salinan
  • SURAT OPSYEN (sekiranya pembiayaan melebihi tempoh umur 55 tahun) – 1 salinan